Real Estate Market Worldwide
WEB , DESIGN . . . AND MORE
Follow easyproperty on Twitter

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล www.easypropertyworld.com

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ [email protected]

www.easypropertyworld.com ตระหนักว่าการเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการเก็บรักษาข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ ที่ดำเนินการโดย www.easypropertyworld.com

ระบบล็อกไฟล์ (Log Files)
สำหรับ www.easypropertyworld.com ระบบ Log File สามารถ บอกได้ว่า มีคนเล่นอินเทอร์เน็ตจากที่ใด เวลาใด ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์อะไร ไปที่เว็บนั้นๆ แล้วทำอะไรบ้าง และสามารถบอกเส้นทางการเล่นอินเทอร์เน็ตว่าเข้าจากหน้าเว็บใดไปสู่เว็บใด มีการส่งข้อความทั้งผ่านทางข้อความ หรือทางอีเมล์ ไปหาใครบ้าง

 ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับการใช้ Cookies และ Web beacons
www.easypropertyworld.com ใช้ cookies *1 และ Web beacons *2 ในส่วนของเว็บไซต์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ของบุคคลมากขึ้น ผู้ใช้อาจปฏิเสธที่จะรับ cookie หรือสามารถแสดงข้อความเตือนเมื่อได้รับ cookie โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของ web browser ผู้ใช้ยังสามารถปฏิเสธที่จะรับ Web beacon โดยตั้งค่าให้ปฏิเสธการรับ cookie อย่างไรก็ตาม ในกรณีแรก กรุณาสังเกตว่าผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้งานเกี่ยวกับบริการของเราบนเว็บไซต์ได้ ทั้งหมด หรือในบางส่วน 

คำศัพท์ *1 Cookies: หมายถึง ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งควบคุมเว็บไซต์ และเว็บบราวเซอร์ที่บุคคลนั้นใช้อยู่ Cookies อาจถูกบันทึกเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ หากคุณใช้ cookie ทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะสามารถติดตาม และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บบนเว็บไซต์ที่คุณเคยเข้าเยี่ยมชมได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่เขาหรือเธอจะเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์

คำศัพท์ *2 Web Beacons: หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำหน้าที่กับ cookie เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บเป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่เขาหรือเธอจะเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวเมื่อได้รับ cookies

บุคคลอื่นจะทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน
www.easypropertyworld.com ไม่แสดง ให้ยืม หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ผ่านทางเวปไซต์ (เช่น ชื่อ หรือ อีเมล์ของท่าน) ให้แก่องค์กรภายนอกใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการชวนเชื่อใดๆ นอกจากนี้ www.easypropertyworld.com อาจแสดงข้อมูลโดยรวมของลูกค้าและผู้ที่เข้าชม เว็บไซต์แก่บริษัทโฆษณา อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะไม่ระบุถึงข้อมูลเป็นการเฉพาะของผู้ใช้บริการ ของบริษัท

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ได้บริการการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์และบริการทางอินเตอร์เนตอื่นๆ มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บข้อมูลที่แยกจากกัน เมื่อใดก็ตามที่ท่านออกจากเวปไซต์ใดๆ ที่ดำเนินการโดย www.easypropertyworld.com ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆได้

บริการต่างๆของเรา