Real Estate Market Worldwide
WEB , DESIGN . . . AND MORE
Follow easyproperty on Twitter

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ


การซื้ออสังหาริมทรัพทย์ในต่างประเทศนั้นดูเหมือนว่ากำลังเป็นที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งมาจากความต้องการส่วนบุคคลหรือกลุ่มบริษัทที่ต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกฎหมายในหลายๆประเทศ ทางที่ดีคือคุณควรตรวจสอบและศึกษากฎหมายการทำสัญญาต่างๆในการเช่าซื้ออสัหาริมทรัพย์ในประเทศนั้นๆ เพราะว่ากฎหมายในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งคุณอาจไม่ทราบมาก่อนและต้องระวังไว้เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความยุ่งยากที่ตามมาภายหลัง พยายามหาทนายดีๆสักคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ และสามารถอธิบายคุณได้ทุกอย่างในรายละเอียดต่างๆของสัญญาที่คุณกำลังจะทำ นอกจากนี้คุณจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลของภาษีต่างๆที่จะเกี่ยวข้องหลังจากการทำสัญญารวมไปถึงกฎข้อบังคับต่างๆที่คุณต้องทำตามในฐานะผู้ซื้อต่างชาติ


สิ่งที่ผู้ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศควรรู้ก่อนการตัดสินใจที่จะทำสัญญา

  • อย่าตกลงเซ็นสัญญาใดๆที่คุณยังไม่เข้าใจในกฎและเงื่อนไขต่างๆ ต้องแน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาอย่างเข้าใจดีแล้วทุกประการ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายอย่างระมัดระวัง เพราะเมื่อคุณจรดปากกาเซ็นสัญญาไปแล้ว นั่นหมายความว่าคุณยอมรับในข้อตกลงทุกประการ และยากที่จะเรียกร้องสิ่งใดได้เมื่อเกิดปัญหาในภายหลัง

  • หาที่ปรึกษาด้านกฎหมายดีๆที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการซื้ออขายบ้าน ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี รู้ขั้นตอนการดำเนินการ และที่สำคัญต้องรู้กฏหมายด้านนี้โดยเฉพาะ โดยที่คนที่เราจ้างมาเป็นที่ปรึกษาให้นี้ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการซื้อขายนี้เป็นพิเศษนอกเหนือ และต้อง

 

ค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆสำหรับการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ


โดยทั่วไปแล้วในหลายประเทศจะเรียกเก็บภาษีจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์กับผู้ซื้อชาวต่างชาติ ผลของกฎบังคับใช้นี้จะมีผลโดยตรงกับผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหากคุณรู้จักค่าธรรมเนียมต่างๆต่อไปนี้จะทำให้คุณเข้าใจและเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายๆที่เราอาจจำเป็นต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกด้วย


1. ค่าธรรมเนียมประจำปี

นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศอาจต้องจ่ายค่าภาษีอสังหาริมทรัพย์ในกรณีผู้ครอบครองเป็นชาวต่างชาติทุกปี ภาษีนี้จะถูกเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้วจะคิดคำนวนตามเขตพื้นที่หรือภูมิภาคส่วนต่างๆของประเทศ และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรืออัตราดอกเบี้ยคิดคงที่จากยอดเงินต้น (Flat Rate) บางครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพิ่มเติมอีกซึ่งอาจไม่ใช่บ้านหรือที่พักหลักของผู้เป็นเจ้าของ หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ประจำปี นอกจากนี้ยังรวมไปถึงภาษีฐานทรัพย์สิน (wealth tax) ซึ่งในหลายประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ว่าเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (non-residents) คำนวนจากจำนวนมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆที่ผู้นั้นถือครองอยู่ในประเทศดังกล่าว


2. ภาษีรายได้

ส่วนมากในประเทศต่างๆจะเรียกเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์จากผู้เป็นเจ้าของสำหรับส่วนของรายได้ที่ได้มาจากผลกำไรอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่น การให้เช่า การพัฒนาสิ่งก่อสร้างหรือการค้าขาย โดยจะหักลบกับค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว หรือตามอัตราดอกเบี้ยคิดคงที่จากยอดเงินต้นที่ได้รับ


3. ภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

ยังมีอีกหลายคนไม่ทราบมาก่อนหรืออาจจะลืมไปว่าคุณอาจต้องจ่ายหนี้ภาษีจากธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โปรดจำไว้เสมอว่าไม่คุณจะขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดก็ตาม คุณจะมีรายการที่ต้องชำระหนี้ขึ้นมาทันที นอกจากนี้ในบางประเทศจะมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มในกรณีที่มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่คุณขายได้นั้นเพิ่มมากขึ้น


4. ภาษีมรดกหรือภาษีจากการให้โดยเสน่หา

ยังมีอีกหลายประเทศที่ไม่มีเรียกเก็บค่าภาษีประเภทนี้โดยส่วนมากแล้วภาษีมรดกจะถูกเก็บจาก ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (non-residents) ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆเฉพาะภายในประเทศนั้นๆ ส่วนการช่วยเหลือในเรื่องการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน (Double tax) สำหรับภาษีมรดกนั้นสามารถร้องขอได้ในบางประเทศ โดยหนี้สินภาษีมรดกที่เพิ่มขึ้นมาจากทรัพย์สินเดิม ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะมีการยกเว้นภาษีมรดกหรือภาษีจากการให้โดยเสน่หาในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังคู่ครองชีวิตหรือผู้ที่อยู่อาศัยด้วย


อย่างไรก็ตาม ค่าเนียมเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของค่าภาษีเพิ่มเติมที่คุณต้องศึกษาเพิ่มเติมในกฎเงื่อนไขต่างๆและหาวิธีดำเนินการกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินอย่างเกินความจำเป็นและไร้ประโยชน์

 


 

เรื่องของภาษีอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ


ปัจจุบันนี้มีโอกาสการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนอย่างดี สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีการวางแผนอย่างชาญชลาดสำหรับการจัดการหลายสิ่งในฐานะผู้ซื้อชาวต่างประเทศ


ข้อคิดในเรื่องภาษีที่คุณต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างแดน


  • อ่านและศึกษาข้อมูลในคำอธิบายอย่างย่อให้เข้าใจในเรื่องกฎข้อบังคับโดยเฉพาะขอบเขตของสิ่งที่ผู้ซื้อชาวต่างชาติสามารถทำได้ และหักลบรายได้กับค่าใช้จ่ายว่าคุ้มกันหรือไม่


  • พยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการหักลบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยหากซื้ออสังหาริมทรัพย์จากเงินกู้ และภาษีสำหรับกฎข้อบังคับในขอบเขตของผู้ซื้อชาวต่างชาติ


  • หาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและมีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี โดยสามารถอธิบายรายละเอียดและสถานะของผู้เป็นเข้าของอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อที่จะตัดค่าใช้จ่ายหรือภาษีที่อาจเสียไปอย่างไม่จำเป็น


  • ยอมรับกับข้อตกลงเรื่องภาษีสองเท่า (Double Tax Agreement) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในบางประเทศทั่วโลก ตัวอย่างเช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศไอร์แลนด์


  • ต้องแน่ใจว่าคุณมีความรู้เพียงพอในเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์และภาษี เช่น การโอนจ่ายภาษี (stamp duty) VAT, และเรตอัตราค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บ


  • ตรวจสอบจำนวนค่าใช้จ่ายของภาษีที่ต้องจ่าย โดยภาษีนี้คำนวนจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณครอบครองในต่างประเทศ


  • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษีกำไรจากการขาย (Capital gain tax) หากมี เพื่อนำไปปรับใช้กับกฎข้อบังคับสำหรับชาวต่างชาติ และค้นหาที่ปรึกษาในเรื่องนี้ก่อนการขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณ เช่น อัตราภาษีกำไรจากการขายของฝรั่งเศสตกลงจากเดิม 29% เหลือ 12% จากวันที่ 1 มกราคม 2553 หากผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในฝรั่งเศสคนใดขายก่อนวันที่ 1 มกราคม 2553 จะต้องจ่ายในอัตราเดิมคือ 29% ตามแต่เดิมของอัตราภาษีกำไรจากการขาย


  • แน่ใจว่าคุณคือคนหนึ่งที่ยินยอมในกฎข้อบังคับของภาษี และตกลงในเรื่องภาษีเงินได้ของแต่ละปีในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ของคุณ เก็บสำเนาของภาษีเงินได้และใบเสร็จรับเงินต่างๆเป็นแฟ้ม สิ่งนี้สำคัญมากและคุณจำเป็นต้องจำเพื่อป้องกันตัวของคุณเอง


หลังจากที่คุณอ่านข้อแนะนำเหล่านี้แล้ว คุณจำเป็นต้องอ่านข้อมูลกฎหมายต่างๆเพิมเติม บทความนี้เป็นเพียงสิ่งแนะนำให้คุณรับทราบและจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังซึ่งอาจทำให้เสียเงินและเวลาอย่างสูญเปล่า

 

บริการต่างๆของเรา