Real Estate Market Worldwide
WEB , DESIGN . . . AND MORE
Follow easyproperty on Twitter

Tid och Villkor

Denna webbplats drivs av Easy Internet Café och Games Co, Ltd. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig och oss. Webbplatsen (och de tjänster som erbjuds via webbplatsen) kan endast användas om du accepterar dessa villkor. Du får endast använda webbplatsen i enlighet med dessa villkor.


Vårt företag erbjuder online-plattform för privatpersoner, företag och organisationer ändamål meddela rör egendom eller fast egendom av endast som erbjuds allmänheten att göra affärer i områdena. Platsen används för utstationering egendom annonser av användarna och på samma gång också letar eller söker efter egendom annonser i olika typer som vi tillhandahållit.


Bilder som laddas upp till vår webbplats eller skickas till oss för överföring föredrar vi att vara digitala bilder i JPEG-format (. jpg) budskapet i meddelandet bör vara sann information och kan kontrolleras när som helst för befintliga och uppdaterad information .


Det är inte tillåtet att ladda upp, posta, överföra, e-post till oss eller på annat sätt tillhandahålla innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, förolämpande, trakasserande, skadeståndsgrundande, ärekränkande, vulgärt, oanständigt, som utgör intrång i annans privatliv, hatiskt, eller rasistiskt, etniskt kränkande eller på annat sätt anstötligt, pornografiskt eller obscent material, blasfemiskt material, bilder för någon brottslig handling och material att använda eller ta med som bryter mot upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet för tredje part. Även störa eller avbryta den plats eller servrar eller nätverk som är kopplade till webbplatsen eller bryta mot krav, procedurer, policys eller regler för nätverk som är kopplade till webbplatsen.


Vi tillåter inte dig att ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra oombedd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, s.k. "junk-mail", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel, eller någon annan form av värvning, material som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program ägnat att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon programvara.


Vi tillåter inte dig att ladda upp, anslå, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra oombedd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, s.k. "junk-mail", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel, eller någon annan form av värvning, material som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program ägnat att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten av någon programvara.


Vi kan inte acceptera att någon del eller något åtagande som tar ut av reklam från vår webbplats vid stympa eller ej existerande reklam och tillkännagivande. Vi kan heller inte acceptera att betala någon ersättning för förlust inträffat något tillkännagivande eller annons på webbplatsen. Innan något beslut kan du överväga och kontrollera uppgifter noggrant.


Vi kan på vår lagliga rätt kontakta brottsbekämpande myndigheterna om vi tror att något olagligt förekommer eller har förekommit i samband med webbplatsen (inklusive överföring eller skicka e-post på några bilder i strid med ovan nämnda begränsningar).


Vi kan utan förvarning och efter eget gottfinnande radera eller ta bort bilder som har lagts upp, e-post eller lämnas in för tryckning i strid med dessa villkor.

Our Services