Real Estate Market Worldwide
WEB , DESIGN . . . AND MORE
Follow easyproperty on Twitter

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

เวบไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท อีซี่ อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ แอนด์ เกมส์ จำกัด ข้อกำหนดในการใช้งานต่างๆภายในเวบไซต์เหล่านี้มีผลบังคับใช้โดยตรงกับผู้ใช้บริการเวบไซต์นี้และผู้ให้บริการเวบไซต์ (รวมถึงบริการต่างๆจากในเวบไซต์ของเรา) โดยผู้ใช้บริการ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เท่านั้น


บริษัทของเราเปิดให้บริการเวบไซต์ออนไลน์เพื่อจุดประสงค์สำหรับส่วนบุคคล บริษัท และองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับการประกาศหรือโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ บ้านและ ที่ดินเท่านั้น ซึ่งประกาศเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องขอลงประกาศและผู้สนใจค้นหาเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในเวบไซต์


การอัพโหลดรูปภาพขึ้นในเวบไซต์ หรือส่งรูปภาพมาทางอีเมลล์เพื่อให้เราอัพโหลดรูปขึ้นในเวบไซต์ให้นั้นควรเป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องการลงประกาศเท่านั้น โดยบันทึกประเภทของรูปให้เป็นไฟล์ JPEG (.jpg) รวมไปถึงข้อความที่ใช้ประกาศในเวบไซต์ควรระบุเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้นและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่ามีอยู่จริง หรือเพื่ออัพเดตข้อมูล


เราไม่อนุญาติให้ผู้ใช้บริการเวบไซต์ อัพโหลด ลงประกาศ เผยแพร่ ส่งต่อ หรือส่งอีเมลล์ถึงเรา ไม่ว่าการกระทำใดๆซึ่งมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น ไม่เจตนาหรือเจตนามุ่งร้าย คุกคาม อันตราย หมิ่นประมาท เหยียดหยาม ปรามาส รบกวน ก่อกวน ข่มขู่ บิดเบือน หลอกลวง ทำลายชื่อเสียง กล่าวให้ร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ใช้ถ้อยคำหยาบคาย น่าเกลียด ลามกอนาจารหรือสื่อลามก ฝ่าฝืน ล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น ดูหมิ่นศาสนา รูปภาพที่แสดงให้เห็นการกระทำอาชญากรรม การกระทำที่รุนแรง โหดร้าย ป่าเถื่อน และละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆก็ตาม ทั้งนี้รวมไปถึงการแซกแทรง ขัดขวางหรือทำความเสียหายให้กับเวบไซต์ เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเวบไซต์ ขัดขืนต่อข้อตกลงต่างๆ และขั้นตอนการดำเนินงานของนโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้ากับเวบไซต์


เราไม่อนุญาติให้ผู้ใช้บริการเวบไซต์ อัพโหลด ลงประกาศ เผยแพร่ หรือไม่ว่าการกระทำใดๆก็ตามซึ่งเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ถูกสร้างด้วยความตั้งใจของผู้โฆษณา โฆษณาส่งเสริมการขาย อีเมลล์ขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ กลอุบาย หรือรูปแบบของการชักจูง ชวนเชื่อ และสิ่งใดก็ตามที่มีซอร์ฟแวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อก่อให้เกิดความเสียหาย ทำลายส่วนต่างๆของซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์


ทั้งนี้เราสามารถสังเกตการใช้งานบนเวบไซต์ของเรา และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆที่ได้รับจากท่านได้อย่างอิสระผ่านการใช้งานเวบไซต์ของท่านด้วยเหตุผลหรือ จุดประสงค์ทางกฎหมายบางอย่างได้ เราสามารถลบการลงประกาศของท่านออกจากเวบไซต์ได้ หากพบสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆ


เราจะไม่ยอมรับกับการตกลงทางธุรกิจใดๆหรือการกระทำใดๆของท่านซึ่งเกิดขึ้นจากการประกาศโฆษณาในเวบไซต์ของเราในกรณี ที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงของการประกาศโฆษณาหรือข้อมูลนั้นโฆษณานั้นไม่มีอยู่จริง รวมทั้งเราสามารถที่จะไม่รับผิดชอบการจ่ายเงินชดเชยใดๆ ในความเสียหายที่เกิดมาจากการลงประกาศโฆษณาในเวบไซต์ ฉะนั้นก่อนท่านจะทำการตัดสินใจสิ่งใด กรุณาศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ดีอย่างละเอียดถี่ถ้วน


เราสามารถใช้อำนาจกฎหมายมาบังคับใช้ในเรื่องการทำสัญญาเช่าซื้อต่างๆได้ หากเราเชื่อว่ามีสิ่งใดที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นโดยผูกพันมาจากเวบไซต์ของเรา (รวมไปถึงการอัพโหลดรูปภาพ หรือการส่งอีเมลล์รูปภาพหากก่อให้เกิดความเสียหายหรือฝ่าฝืนกฎและเงื่อนไขต่างๆของเวบไซต์ด้วย)


เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบสำหรับการลบหรือเอารูปภาพใดๆออกหลังจากที่ได้รับการอัพโหลดรูปภาพ ส่งอีเมลล์ หรือยอมรับแล้วหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎและเงื่อนไขต่างๆของเวบไซต์

บริการต่างๆของเรา